image
Drobečková navigace

Úvod > Publicita > Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IIIPropagace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III.

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022870 navazuje na cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení předcházejících projektů MAP. Hlavním cílem projektu MAP ORP Ostrava III je zvýšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím podpory společného plánování, výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání na území SO ORP Ostrava. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III