image
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Informace o úplatě za vzdělání (školném)

Informace o úplatě za vzdělání (školném)Vyvěšeno: 3. 9. 2023

Na základě vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ze dne 9. 2. 2005, v platném znění, dle § 8 se stanoví výše úplaty (školné) pro školní rok v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.

Rozpis úplaty za vzdělání (školného) za pololetí
Hudební obor 1 700Kč
Další studijní zaměření v hudebním oboru 1 100 Kč
Taneční obor 1 400 Kč
Přípravná taneční výchova 1 000 Kč
Literárně-dramatický obor 1 000 Kč
  • Ukončí-li žák vzdělání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku bez závažných důvodů, úplata (školné) za vzdělání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělání vrátit.
  • Ukončení studia lze provést písemně (odhláškou) pouze k 31. lednu nebo 30. červnu.

Způsob placení:

  • Pololetně převodem na základě předpisu příkazu k úhradě zaslané na kontaktní email.
  • Úplata za vzdělání musí být odeslána na účet školy nejpozději 14. září na první pololetí a nejpozději 14. února na druhé pololetí školního roku.
  • Pokud úhrada nebude připsána do 15. září respektive února, žádáme Vás o návštěvu kanceláře školy k sepsání žádosti o posunutí termínu úhrady školného.

Zpět na přehled
Naposledy změněno: 3. 09. 2023 12:15