image
Drobečková navigace

Úvod > O naší škole > Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování najdete zde.

 • Osobní údaje ZUŠ Klimkovice zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
 • Pokud ZUŠ Klimkovice zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  - požadovat od ZUŠ Klimkovice informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  - požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným ZUŠ Klimkovice;
  - požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané ZUŠ Klimkovice jsou nepřesné);
  - požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných ZUŠ Klimkovice, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  - vznést námitku proti zpracování osobních údajů ZUŠ Klimkovice;
  - požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) ZUŠ Klimkovice;
  podat stížnost dozorovému orgánu.
 • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Svá práva vůči ZUŠ Klimkovice uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro ZUŠ Klimkovice: Moore Advisory CZ s.r.o. se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
  IČO: 09692142,
 • E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz telefon: 734 647 701, datová schránka: q4hs4wu
 • Kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
 • Záznam o činnostech