image
Drobečková navigace

Úvod > O naší škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj
28. října 117, 702 18 Ostrava

Odloučené pracoviště: Vřesina

Základní účel zřízení - umělecké vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • ZUŠ

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní umělecká škola, Klimkovice
  Lidická 5
  742 83 Klimkovice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní umělecká škola, Klimkovice
  Lidická 5
  742 83 Klimkovice

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 13:00 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 558 955 759
  mobilní telefon: +420 731 686 603

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zusklimkovice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní umělecká škola, Klimkovice
  Lidická 5
  742 83 Klimkovice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  infozus@zusklimkovice.cz

 • 4.8 Datová schránka

  u8hfqxh

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 000919606/2010

6. IČO

62330420

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: infozus@zusklimkovice.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): u8hfqxh

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, 742 83 Klimkovice

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: MgA. Pavel Béreš

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní uměleckou školou, Klimkovice poskytnuté žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2023 nebyly žádné informace požadovány.