image
Drobečková navigace

Úvod > O naší škole

O naší škole 

Základní umělecká škola Klimkovice naplňuje své hlavní poslání v souladu se Školským zákonem. Poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. 

Na škole pracují skupinové interpretace různých nástrojových obsazení, skupiny Tanečního a Literárně-dramatického oboru. Škola vytváří inspirující atmosféru nejen pro talentované žáky, ale především pro děti s různou mírou nadání. Věnuje se jim stejná pozornost jako těm nejtalentovanějším. Důvodem k tomu jsou naše dlouhodobé zkušenosti, že umělecké vzdělávání významně přispívá k celkovému utváření osobnosti žáka. Budeme usilovat o to, aby vzdělání na naší škole bylo přístupné co nejširší populaci. Za dobu svého trvání zdejší škola vychovala řadu absolventů ve všech oborech. Někteří z nich si zvolili hudbu jako povolání a vrátili se po absolvování konzervatoře jako učitelé zpět na školu nebo působí na jiných školách. 

Přestože je v současné době mnoho jiných volnočasových aktivit, ZUŠ Klimkovice navštěvuje dostatek žáků. Má velkou perspektivu rozvoje, protože naplňuje své výchovné a vzdělávací poslání profesionálním, kvalifikovaným a vysoce odborným pedagogickým přístupem. Od různých zájmových kroužků se ZUŠ Klimkovice zásadně odlišuje systematickým vyučováním a vysokou kvalitou pedagogického procesu. 

Dosažené výsledky, velké množství aktivit a narůstající zájem žáků o studium je odrazem toho, že škola jde správným směrem, že má kvalitní koncepci rozvoje a že klima školy je tvořivé a dynamické. 

Veřejnost může posuzovat kvalitu a úroveň školy také na mnohých vystoupeních ve městě a v širokém okolí (koncerty, výchovné koncerty, divadelní představení, kulturní vystoupení ve městě a v blízkém okolí). 

Kapacita, počet žáků

Kapacita: 300 žáků
Počet žáků: 291

Studijní obory

  1. hudební: 203 žáků
  2. literárně-dramatický: 28 žáků
  3. taneční: 60 žáků