image
Drobečková navigace

Úvod > O naší škole > Vyučované obory

Vyučované obory

Hudební obor

Rozvíjí hudební nadání a poskytuje komplexní vzdělání v tomto oboru. Žáci si mohou vybrat buď sólový zpěv nebo hru na tyto nástroje:

 • zobcová flétna
 • příčná flétna
 • klarinet
 • saxofon
 • akordeon
 • klasická kytara
 • basová kytara
 • klavír

Další vyučovací předměty:

 • skupinová interpretace
 • hudební praktikum
 • hudební nauka

Literárně-dramatický obor

Rozvíjí schopnost vnímat a tvořivě zobrazit lidské chování a jednání. Vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro kultivovaný a tvořivý výraz, pro přirozené a správné vyjadřování v českém jazyce, které je potřebné každému člověku.

Vyučovací předměty:

 • výchovná dramatika
 • mluvní průprava
 • jevištní pohyb
 • sólový přednes

Taneční obor

Podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Probouzí v nich smysl pro krásu, tanec a harmonii. Děti se učí správnému držení těla, pohybovým a tanečním návykům. Poskytuje každému žáku podle míry jeho schopnosti a zájmu základní pohybové vzdělání, které vede k postupnému zdokonalování pohybového a tanečního projevu.

Vyučovací předměty:

 • taneční techniky
 • taneční praxe
 • moderní styly